Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

337 1097 7 1.2M
Nhà sáng tạo nội dung hạng Bạc
Avatar

Vài ghi chú về CVE-2024-34351: Server-Side Request Forgery in NextJS Server Actions

342 0 0
6
Avatar

Hướng dẫn cơ bản về Cheat Engine - Code Injection (Phần 3)

352 0 0
6
Avatar

Kết nối private LAN qua Cloudflare Tunnels sử dụng Wireguard

967 4 0
11
Avatar

Kiểm soát bảo mật doanh nghiệp với Security Control (Phần 1)

715 1 0
8
Avatar

Leo thang đặc quyền ngang trên Active Directory

691 3 0
16
Avatar

Lỗ hổng .NET deserialize 101 (P1)

1.5K 1 0
14
Avatar

[Writeup] Web SerialFlow - Hackthebox Apocalypse 2024

1.4K 0 0
14
Avatar

Hướng dẫn cơ bản về Cheat Engine - Multilevel Pointers (Phần 2)

1.4K 1 0
16
Avatar

Sử dụng Cobalt Strike cho Redteam (P1)

2.2K 2 0
12
Avatar

Case study phân tích cách mã hóa traffic của một ứng dụng Android

2.2K 5 0
21
Avatar

Đã sinh ra QR Login, sao còn sinh ra QRLJacking 🙉

2.5K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

NoSQL Injection $eq No SQL Injection? (Phần 1)

2.4K 4 0
10
Avatar

Insecure Serialization and new Gadgets in .NET framework (P2)

2.7K 1 0
7
Avatar

Hướng dẫn cơ bản về Cheat Engine (Phần 1)

3.3K 3 0
12
Avatar

Tìm hiểu về lỗ hổng bảo mật của Deep Link

3.0K 1 0
11
Avatar

LLM Hacking: Prompt Injection

3.4K 3 0
16
Avatar

Fantastic Bug (in Wordpress Plugin) and where to find them

4.1K 1 1
  • Avatar
10
Avatar

Leo thang đặc quyền ngang trên Windows

4.1K 2 0
7
Avatar

Có hàng ngàn bí mật được giấu trong Docker Hub!

5.0K 8 0
25
Avatar

Chiến dịch giả mạo CVE để tấn công website Wordpress (CVE-2023-45124)

5.3K 5 0
10

Danh sách thành viên


Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí