Avatar

Bí kí võ công thượng thừa giúp cải tiến ứng dụng Retrieval Augmented Generation (RAG)

1.6K 12 12
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Tâm sự chuyện nghề và một kinh nghiệm của một dev bình thường

1.3K 5 8
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Viết Burp Extension để giải mã và chỉnh sửa traffic đã mã hóa của một ứng dụng

1.0K 2 0
13
Avatar

Kết nối private LAN qua Cloudflare Tunnels sử dụng Wireguard

1.9K 5 0
11
Avatar

Bí mật đằng sau bài toán lưu trữ media của Canva và hành trình tìm đến DynamoDB

2.6K 21 3
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Hệ thống lớn sẽ quản lý Cron Job như thế nào ??? - Bài học thực tế từ Slack

2.9K 18 1
 • Avatar
33
Avatar

Ronin Engineer Tích Hợp với VNPay Như Thế Nào?

2.2K 11 1
 • Avatar
19
Avatar

Cách Quora Shard MySQL Để Xử Lý Khối Lượng Dữ Liệu Khổng Lồ Hàng Chục Terabyte

2.1K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Học gì để có thể xin intern/fresher ở các công ty Big Tech ?

2.7K 29 4
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Đừng vội chạy theo microservices: Bài học từ thành công của Stack Overflow

4.9K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Interview và câu chuyện làm sao để lưu trữ password trong database hợp lý

2.7K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Chat GPT-4o đã được phát hành!

3.1K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Deploy server lưu trữ và resize ảnh như Viblo trên Kubernetes

2.6K 20 12
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Build once, run everywhere với Docker: Cấu hình dynamic ENV cho Frontend

1.3K 10 16
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Crawl hàng triệu page mỗi ngày với python

1.8K 20 0
7
Avatar

Một hệ thống Chat phục vụ 50 triệu người dùng mỗi ngày sẽ có những gì

1.6K 24 1
 • Avatar
35
Avatar

Hiểu Rõ Luồng OAuth 2.0 qua các Hình Ảnh Động (GIFS)

1.3K 20 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Hành Trình Xây Hệ Thống Đạt Độ Chịu Tải Cho 10 Triệu Người Dùng Trên AWS

1.3K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Bạn đang ở level nào trong SQL

2.2K 20 5
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

[Paper Explain] Mixtral of Experts: Lắm thầy thì model khỏe

993 3 1
 • Avatar
12
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí